בריאות

הקשר בין איבוד סיבי שריר לבנים ואי הפעלתם  לבין שכיחות שימוש במקל הליכה וקשיים תפקודיים

הקשר בין איבוד סיבי שריר לבנים ואי הפעלתם לבין שכיחות שימוש במקל הליכה וקשיים תפקודיים

במידה ולא מבצעים אימונים אנאירוביים במעגלי החיים יש צפות להידרדרות עקיבה של היכולת הגופנית. הגוף עובר תהליך שלילי כתוצאה מאי