אסתטיקה של הגוף

השמנה והשפעה על הקשר הזוגי

השמנה והשפעה על הקשר הזוגי

להשמנה השפעות מהותיות בתחומים רבים בכלל ובתחום הזוגי – הרומנטי בפרט. מעניינת העובדה שלירידה במשקל ובאחוזי השומן השפעה מהותית על