פציעות ספורט

השוני בפציעות של מרימי משקולות בהתאם למין המתעמל, שנראו בחדרי מיון בארה"ב

השוני בפציעות של מרימי משקולות בהתאם למין המתעמל, שנראו בחדרי מיון בארה"ב

הנבדקים בני 14-30 נבדקו על ידי נתונים להרמת משקולות מהוועדה האמריקנית לבטיחות מוצרי צריכה (CPSC). הנבדקים היו 3,102 גברים, 611

השוני בפציעות של מרימי משקולות בהתאם למין המתעמל, שנראו בחדרי מיון בארה"ב

השוני בפציעות של מרימי משקולות בהתאם למין המתעמל, שנראו בחדרי מיון בארה"ב

הנבדקים בני 14-30 נבדקו על ידי נתונים להרמת משקולות מהוועדה האמריקנית לבטיחות מוצרי צריכה (CPSC). הנבדקים היו 3,102 גברים, 611