חדר כושר

שיטות אימון, שימוש בתוספי מזון וסטרואידים אנבוליים והשלכות מכך אצל מפתחי גוף

שיטות אימון, שימוש בתוספי מזון וסטרואידים אנבוליים והשלכות מכך אצל מפתחי גוף

המחקר נערך באמצעות סקר שפורסם ב- 38 קבוצות דיון בנושאים של כושר גופני, פיתוח גוף, הרמת משקולות ושימוש בסטרואידים אנבוליים

חשיבות הרכב הגוף בביצוע תרגילים כנגד משקל גוף ובד בבד – בקרוספיט

חשיבות הרכב הגוף בביצוע תרגילים כנגד משקל גוף ובד בבד – בקרוספיט

הרכב הגוף והשפעתו באימוני קרוספיט: כאמור, במשימות ובתרגילים השונים המצריכים אחוז שומן נמוך מהותית יחסית למסת השריר הרי שבקרוס פיט

היבטים שונים אצל העוסקים בתחום אורח חיים בריא בתקופת אינתיפאדה ומתיחות בין ערבים ליהודים

היבטים שונים אצל העוסקים בתחום אורח חיים בריא בתקופת אינתיפאדה ומתיחות בין ערבים ליהודים

קיום אימונים ושיעורים במקומות סגורים ו/או אף בממ"ד – באזורים מתוחים או בתקופת אינתיפאדה כוללת ייתכנו  הוראות מגופי הביטחון לשהות