נשים ונשים בהיריון

אורח חיים בריא  – בתפקידים ניהוליים ו/או יוקרתיים כמעט ואין נשים  – תופעה

אורח חיים בריא – בתפקידים ניהוליים ו/או יוקרתיים כמעט ואין נשים – תופעה

עוד מספר שבועות תתחיל שנת 2016…. ועדיין , מסתבר, שההבדלים בין נשים לגברים, לפחות בתחום תפקידים ניהוליים שונים, יוקרתיים ועוד