אוכלוסיות מיוחדות

טייסים ופקחי טיסה והמצב הבריאותי

טייסים ופקחי טיסה והמצב הבריאותי

טייסים, אסטרונאוטים, פקחי טיסה וכדומה הנם רק רשימה חלקית של מקצועות תעופה שונים שתחום עיסוקם ייחודי ושונה בהשוואה למקצועות רבים