שונות

מוסיקה ומוטיבציה באימון

מוסיקה ומוטיבציה באימון

בחירת המוסיקה לסוג הפעילות חשובה ביותר. לדוגמה, באימון יוגה, פילאטיס או פלדנקרייז מומלץ שהמקצב יהיה 90-80 ביטים (יחידת הקצב הבסיסית

הפסקת האימונים והשפעתה

הפסקת האימונים והשפעתה

מעניינת העובדה שמעבר לירידה בתפקוד הגופני בשל הפסקת האימונים גם עם העלייה בגיל חלה הידרדרות במצב הגופני בכלל ואצל האוכלוסייה