הפעילות האירובית

?פעילות אירובית – כמה ולמה

?פעילות אירובית – כמה ולמה

בעת ביצוע הפסקות במהלך הפעילות האירובית תחול ירידה באפקטיביות האימון. לדוגמא, בעת שחייה בבריכה ישנה נטייה אצל חלק מהשחיינים לנוח

האימון האירובי ותרומתו

האימון האירובי ותרומתו

הסף האנאירובי הינו עומס האימון בו יוכל המתאמן להיות בעומס עבודה מקסימאלי המאפשר עבודה/אימון לאורך זמן. אצל אנשים מאומנים (ספורטאי