ילדים ונוער

השפעת המורה לחינוך גופני על מוטיבציית ילדים לפעילות גופנית בישראל

השפעת המורה לחינוך גופני על מוטיבציית ילדים לפעילות גופנית בישראל

למורים לחינוך גופני השפעה רבה מאוד  על המוטיבציה של התלמידים. למותר לציין שישנם תלמידים שלא מתאמנים בשיעורי חינוך גופני, אך

ילדים – השמנה, פעילות גופנית ועוד

ילדים – השמנה, פעילות גופנית ועוד

מהמחקרים עולה שככל שמספר שעות הטלווזיה והאינטרנט רב יותר ההשמנה עולה בהתאמה. למותר לציין שכיום תרבות שעות הפנאי אצל ילדים

אימון משקולות לילדים

אימון משקולות לילדים

המשתנה העיקרי המשפיע על אינטנסיביות האימון הנו המשקל בו אנו מבצעים את התרגילים השונים. לסוג ההתנגדות המופעל חשיבות נמוכה כלומר: