במחקר שהתפרסם בשנת 2014 ב-  Canadian Journal Diabetes המטרה הייתה לבדוק האם תנודות במשקל אצל חולי סוכרת מסוג 2 יכולות לנבא התפתחות סימפטומים דיכאוניים במהלך שנה אחת.
נבדקו  1100 מבוגרים עם סוכרת מסוג 2. לוקט מידע של שנה אחת על המשתתפים לרבות שאלון בריאות, מעקב אחר הסימפטומים הדיכאוניים, היקף תנודות במשקל ועוד. התוצאות: 56.5% מהמשתתפים דיווחו על תנודות במשקל לפחות פעם בחיים ונמצא קישור לאינדקס משקל גוף התחלתי,  דיכאון, מין וגיל. התפתחות מרכיבי דיכאון הייתה רבה יותר וקשורה לחוסר פעילות גופנית ו –  BMI גבוה. המסקנות –  תנודות במשקל הינה תופעה שכיחה אצל חולי סוכרת. התנודתיות נקשרה לדיכאון אך תנודתיות גדולה לא הצביעה על יכולת ניבוי עצמאית להתפתחות ושימור סימפטומים של דיכאון. . לפיכך, אנשי מקצוע צריכים לשקול מצב של היעדר פעילות גופנית בבואם לאבחן ולטפל בדיכאון אצל חולי סוכרת סוג 2 תנודות במשקל וסימפטומים דיכאוניים בחולים מבוגרים  הלוקים בסוכרת מבוגרים מאת: ד"ר איתי זיו
קרוב ל- 500,000 איש בישראל לוקים בסוכרת מבוגרים והצפי שהמספר עוד יעלה, למרבה הצער. מדובר במחלה לא פשוטה כלל ועיקר וקשורה לגורמים שונים. מדובר במחלה שהנה בעלת סיבוכים רבים המשפיעים על כל תחומי החיים של החולה ומאופיינת  בחוסר יכולת לייצר את הורמון האינסולין או להשתמש בו. עקב כך ישנה ירידה בהעברת הגלוקוז אל רקמות הגוף (שרירים ואברים פנימיים) ופגיעה בתפקודם. יחד עם זה מתרחשת עלייה ברמת הגלוקוז בדם (היפרגליקמיה) והחולה מועד לפתח מחלות לב וכלי דם.
נציין שמוכרים שני סוגי סוכרת עיקריים:

סוכרת מסוג 1 – שהיא סוכרת בה הגוף כמעט ולא  מייצר אינסולין ולכן תלוי באספקה חיצונית של אינסולין באופן תמידי. אם לא יסופק האינסולין יגיע החולה למצב של מחסור בגלוקוז בתאים והצטברותו בדם. סוכרת זו אופיינית לשלבים המוקדמים של החיים (ולכן נקראת גם סוכרת נעורים).

סוכרת מסוג 2 – סוכרת זו מאופיינת בתגובה נמוכה של התאים לאינסולין (תנגודת לאינסולין) ובשלבים מאוחרים יותר בייצור לא מספיק של אינסולין, או בשני הדברים גם יחד. בסוג סוכרת זה עשוי החולה לקבל כדורים המגבירים את תגובת התאים לאינסולין, שמאפשרים את כניסת הסוכר מהמזון לתא ומונעים את הצטברותו בדם. אם ייצור האינסולין אינו מספק ייאלץ החולה להזריק אינסולין.

לאורח החיים השפעה רבה על איכות חייו של האדם הלוקה בסוכרת על ידי כך שרמת הסוכר בדמו תהיה, יחסית, מאוזנת והוא לא יחווה את התופעות השכיחות – היפוגליקמיה והיפוגליקמיה.
במצב של היפוגליקמיה רמת הסוכר בדם נמוכה מ- 60 מ"ג לליטר דם והנה מאופיינת ב: חולשה, זיעה קרה, תחושת רעב, רעד, דפיקות לב מהירות, הפרעות בראייה, כאבי ראש, סחרחורות ובלבול. אצל החולה יופיעו כל הסימנים או רק חלקם. מצב זה עלול להיות מסוכן מאד לעיתים, עד כדי איבוד ההכרה. היא עשויה להתרחש במצבים כגון: דילוג על ארוחה, בצום, כששותים אלכוהול, כשאין התאמה בין זמני הזרקת האינסולין/נטילת התרופות לבין הארוחות, כשמפחיתים את כמות המזון הרגילה וכשמבצעים פעילות גופנית מאומצת ללא התאמת האוכל והטיפול התרופתי. היפוגליקמיה עשויה להיווצר גם מספר שעות לאחר פעילות גופנית כיוון שבמצב במנוחה השרירים אוגרים מחדש את מאגרי הגליקוגן שהתדלדלו במאמץ.

במצב של היפרגליקמיה רמת הסוכר בדם גבוהה מהרצוי והדבר בא לידי ביטוי בעלייה ברמות הסוכר. היפרגליקמיה מתאפיינת ב: תחושת צמא, השתנה מרובה, עייפות, טשטוש ראייה ותחושת נימול בגפיים.  אצל החולה יופיעו כל הסימנים או רק חלקם. בהיפרגליקמיה עקב חוסר היכולת לפנות גלוקוז מהדם אל השרירים הפועלים, הגוף אינו מסוגל להשתמש בגלוקוז באופן יעיל לשם הפקת אנרגיה. עקב כך הרקמות מפרקות שומן בכמות מוגברת על מנת לספק את האנרגיה.

מסתבר שבעיות של השמנה ודיכאון בחולי סוכרת סוג 2 מתועדים היטב, אך ההשפעה של תנודות במשקל ביחס לשני מרכיבים אלה טרם נבדק.
במחקר שהתפרסם בשנת 2014 ב-  Canadian Journal Diabetes המטרה הייתה לבדוק האם תנודות במשקל אצל חולי סוכרת מסוג 2 יכולות לנבא התפתחות סימפטומים דיכאוניים במהלך שנה אחת.
נבדקו  1100 מבוגרים עם סוכרת מסוג 2. לוקט מידע של שנה אחת על המשתתפים לרבות שאלון בריאות, מעקב אחר הסימפטומים הדיכאוניים, היקף תנודות במשקל ועוד. התוצאות: 56.5% מהמשתתפים דיווחו על תנודות במשקל לפחות פעם בחיים ונמצא קישור לאינדקס משקל גוף התחלתי,  דיכאון, מין וגיל. התפתחות מרכיבי דיכאון הייתה רבה יותר וקשורה לחוסר פעילות גופנית ו –  BMI גבוה. המסקנות –  תנודות במשקל הינה תופעה שכיחה אצל חולי סוכרת. התנודתיות נקשרה לדיכאון אך תנודתיות גדולה לא הצביעה על יכולת ניבוי עצמאית להתפתחות ושימור סימפטומים של דיכאון. . לפיכך, אנשי מקצוע צריכים לשקול מצב של היעדר פעילות גופנית בבואם לאבחן ולטפל בדיכאון אצל חולי סוכרת מסוג 2.