מהי מתודיקה?

מונח הלקוח מהשפה היוונית העתיקה ומשמעו: "הדרך להגיע למטרה" המתודיקה נותנת מענה לשאלה, כיצד או איך להדריך ולאמן. בתכנון האימון באה לידי ביטוי המתודיקה בדרך בה מתמודד המאמן/מדריך עם מספר מטלות: בחירת דרך הוראת המטלה בחירת שלבי ההוראה –הדרכה הערכת ותכנון לוח זמנים (כמה זמן יידרש ללמד, לתרגל ולאמן כל תרגיל או כמה זמן יידרש לתכנון האימון כולו) דרך טיפול בטעויות טכניקה – קביעת סדר עדיפויות ותיקון טעויות דרך ארגון יחידת הלימוד/אימון דרך תפעול קבוצת הלימוד/אימון בחירת אמצעי עזר ואופן שימושם. עמדת המדריך בשלבי הלימוד השונים תשומת לב לכל שחיין (משובים) ובקרת השיעור/אימון   דידקטיקה   = ללמד או להורות דידקטיקה בספורט, משמעותה נתינת מענה לגבי מה על המדריך לעשות באימון   הקשר בין דידקטיקה למתודיקה: הדידקטיקה משמעה: תכנים, סדרי עדיפויות, הדידקטיקה מכילה את החומר רקע על הפעולה המעשית.   עקרונות דידקטיים: 5 עקרונות שמטרתם לסייע למדריך להוציא לפועל את יחידת השיעור/אימון הבודד: 1. עיקרון הפעלתנות           – "מדריך/שחיין/מדריך" (הוראה/ביצוע/משוב) 2. עיקרון העדפת הדגמה (הצגת הסגנון המלא ע"י הדגמה, סרט "תמונה אחת שווה אלף מילים" 3. עיקרון הפשטות והפרטנות – התאמת דרישות האימון לרמת המתאמנים. 4. עיקרון רצף תהליך הלמידה, הדרכה והאימון – יצירה ושמירה על שיטתיות ועקביות. 5.עיקרון העלייה המתמדת והדרגתית בדרישות הלימודיות  ורמת האימון   למידה בספורט   למידה חיובית הדרגתיות בשלבי הלמידה ליצור שינוי חיובי מתמיד שיפור בלמידה בכל גורמי ההישג: כש"ג, (טכניקה וכ"ו… השגת שיפור ביכול הספורטאי תלויה ב – 3 שלבים עיקריים: למידה / תרגול  /  אימון המטרה של שלושת השלבים להביא את הטכניקה ממצב של סגנון גס דרך הסגנון הנקי לסגנון המושלם. בשלב הלמידה: יימסר לשחיין מידע מילולי וחזותי.   הסבר פשוט הבנת ההסבר ע"י שאלות מנחות לשחיין למשל. שלב התרגול – חזרה על הנלמד בתנאים "מקלים" , בתוספת אמצעי עזר שלב האימון – חזרה על התנועות התנאים ההולכים ונעשים קשים יותר.   עקרונות הלמידה: "הלמידה מתקיימת תוך עשייה וידיעת התוצאה" "יצירת מבנה הגיוני בשלבי הלמידה" "הבטחת ערנות, הניעה והנאה" "תקשורת דו – סטרית (דיבור פנימי)   טכניקת מסירת המידע תוכן הדברים הנאמרים ו/או מוצגים אופן הצגת הדברים (טון דיבור/קשר עין וכ"ו)  א.  כניסה והופעה: – להגיע לפני הזמן, הופעה ספורטיבית / הולמת – וידוי ציוד ואמצעי עזר לשיעור – לוודא באם אין בעיית בטיחות     ב.  שימוש בקול ואופן דיבור התאמת עוצמת הקול לגודל קבוצה וסביבת לימוד מניעת מונוטוניות הרמת קול פתאומית – להדגשה דיבור שקט למשיכת תשומת לב   ג. ניסוח משפטים ד.תנועה, עמידה ומיקום ה. קשר עין ו. העברת מסרים בדרך לא מילולית ז. בקיאות בחומר ח. האימון וסביבתו ט. ארגון האימון   הוראת הטכניקה "שיטת השלם" "שיטת החלק" "שיטת האצת למידה"   גישות מתודיות 3 גישות מתודיות שונות המיושמות על פי הרמות השונות של השחיינים:   1. הצגה חזותית – מילולית – תחושתית 2. גישת "שותפים" 3. גישה בה המאמן הוא ה"יועץ"   שלבי הדגמה: 1. הדגמה מלאה במהירות טבעית 2. הדגמה מלאה בהילוך איטי 3. הדגמה מלאה במהירות טבעית פעם נוספת 4. הדגמת האלמנט שילמד בשיעור   השלבים המתודיים: מהקל לכבד מהפשוט למורכב מהידוע לבלתי ידוע התפתחות הסגנון בראי הטכניקה: השלב ה"גס" השלב ה"נקי" השלב ה"מושלם"  

מאת: מירב אולייניק