החוקרים בדקו ההשפעות המנטליות כתוצאה מאימון. הועבר שאלון על דימוי גוף, רשימה של סימפטומים שונים, רשימה של תלונות עקב ביצוע הפעילות הגופנית, סקלה של מצבי רוח שונים, סקלה של רמת מתח בתקופות שונות והממצאים היו שיש שיפור משמעותי בשתי הקבוצות אך ביוגה הדיווח היה מנטלי – פיזי ואילו בחדר הכושר היה הדיווח בעיקר פיזי.
יוגה ואימון בחדר הכושר הנם סוגי פעילויות שכיחות במיוחד בקרב האוכלוסייה. תרומת היוגה על מערכות הגופניות אינה זהה להשפעה שיש לאימון בחדר הכושר על מערכות הגוף השונות. הסיבה לכך נעוצה בסוג האימון, הדרך בה הוא מבוצע ועוד. מעניינת העובדה שגם בהשפעה החיובית בהיבט הנפשי ישנם הבדלים בין יוגה לבין אימון בחדר הכושר. ההשפעה המנטלית של אימון יוגה לעומת אימון חדר כושר אינה זהה כלל. מה שברור הנו שהפעילויות משפרות את התחושה הטובה באופן כללי.    במחקר שנערך בגרמניה השנה (2009) והתפרסם בעיתון Neuropsychiatr נבדקו שתי קבוצות של מתאמנים. האחת מבצעת יוגה על בסיס קבוע ואילו האחרת מתאמנת בחדר הכושר על בסיס קבוע. המטרה של המחקר הייתה לתאר ולהשוות תוכניות של פעילות גופנית כגון: יוגה וחדר כושר על איכות החיים, מצב הרוח, דימוי גוף, לחץ והשלכות חברתיות אצל אנשים בריאים. המחקר נערך מספר שבועות והניתוח הסטטיסטי מראה שיפור משמעותי בהתמודדות החברתית בשתי הקבוצות.    החוקרים בדקו ההשפעות המנטליות כתוצאה מאימון. הועבר שאלון על דימוי גוף, רשימה של סימפטומים שונים, רשימה של תלונות עקב ביצוע הפעילות הגופנית, סקלה של מצבי רוח שונים, סקלה של רמת מתח בתקופות שונות והממצאים היו שיש שיפור משמעותי בשתי הקבוצות אך ביוגה הדיווח היה מנטלי – פיזי ואילו בחדר הכושר היה הדיווח בעיקר פיזי. בנוסף, הקבוצה שהתאמנה בחדר הכושר דיווחה על הפחתה באי נוחות מינית בעוד שאנשים לאחר אימון יוגה נהנו מהפחתה בחרדות ואי נוחות הקשורות לגוף והראו שיפור באיכות החיים מבחינה רגשית ופיזית.    מסקנה: הממצאים תומכים בכך שפעילות גופנית באופן כללי משפרת את איכות החיים אך ההשפעה של היוגה והפעילות בחדר הכושר מבחינה פסיכולוגית הניבו תוצאות שונות. כול המתאמנים חשו בטוב אך כל אחד מהפעילויות עם דגשים אחרים.   מחקר עתידי טוב ייעשה אם יתמקד בהשוואה שבין השפעה פסיכולוגית של פעילויות גופניות שונות ולעבוד על תוכניות מניעה ותירגול אצל אנשים הלוקים במחלות נפשיות.