לסוג העבודה, מידת הפעילות הגופנית הכרוכה בה, המתח הנפשי, עיתוי השעות ועוד, גורמים לשינוי במצב הבריאותי במעגלי החיים. חשובה המודעות ולעיתים אף ייעוץ מקצועי על מנת שהמצב הבריאותי לא יחמיר. לא אחת יש צורך בטיפול תרופתי על מנת לשפר את המצב הקיים.      
טייסים, אסטרונאוטים, פקחי טיסה וכדומה הנם רק רשימה חלקית של מקצועות תעופה שונים שתחום עיסוקם ייחודי ושונה בהשוואה למקצועות רבים אחרים. במהלך שנות הקריירה הרבות גורמים מקצועות אלה לשינויים במצב הבריאותי, הנפשי, הרכב הגוף ועוד. ברם, טייסים הטסים בעיקר לארצות רחוקות נעדרים ימים רבים מהבית ולעיתים יש לכך אף השפעה רבה על תחומים נוספים (כגון זוגיות – במידה וקיימת).
ברור כיום שלסוג העבודה השפעה ניכרת על המצב הבריאותי ולא אחת סוג העיסוק 'יקבע' אם האדם ילקה במחלות כרוניות במהלך החיים או לא. סוגי עבודות הכרוכות בלחץ נפשי ומתח רב, חוסר בשעות שינה, עבודה במשמרות, תזונה לא מאוזנת ו/או החסרה ברכיבי מזון חיוניים (בעיקר כשמדובר בלחץ נפשי ממושך) משפיעים על הבריאות באופן ממשי.  
בהתייחס לפקחי טיסה וטייסים להלן מספר מחקרים שנערכו בתחום:

1. במחקר שנערך בלונדון, בריטניה (Department of Epidemiology and Population Health (London School of Hygiene and Tropical MedicineLondon, UK.
נמצא כי צוותי אוויר נחשפים לפתולוגיות שונות ועלולים לסבול מהשמנת יתר ושיעורי תמותה גבוהים משל האוכלוסייה הכללית. המחקר בדק את הגורמים המשפיעים על הדבר.
מדגם של 17,990 אנשי צוות אוויר אזרחי נבדק. נבחנו התיקים הרפואיים שלהם לפי: דמוגרפיה, אורח החיים, יעילות, נתונים רפואיים. אלו הושוו עם הנתונים של 3,386 פקחי טיסה בריטיים ועם יתר אוכלוסיית בריטניה.
נמצא כי לצוות האוויר ולפקחי הטיסה יש מאפיינים דומים, למעט הרגלי עישון, שתייה ויתר לחץ דם שבהתאם להתאמות הגיל נמצא שהם תדירים יותר בקרב פקחי הטיסה לעומת צוותי האוויר. מצבם של צוות האוויר ופקחי הטיסה היה גרוע יותר ממצב יתר האוכלוסייה מבחינת הרגלי העישון והשתייה והם נטו לסבול יותר מלחץ דם גבוה.

2. במחקר שנערך באוניברסיטת קולומביה בבוגוטה בקרב צוות אוויר אזרחי התבצעה הערכת פרופיל השמנת היתר בקרב צוות אוויר אזרחי (Unidad de Medicina Aeroespacial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.). מטרת המחקר הנוכחי לתאר את מידת השמנת היתר בקרב טייסים ופקחי אוויר קולומביאנים.
לצורך המחקר נבדקו 1059 אנשי צוות אוויר (טייסים, דיילים ופקחי טיסה) מחיל האוויר הקולומביאני. החוקרים בחנו את הרקע של הנבדקים, מצב רפואי והשמנת יתר. 68.2% מהנבדקים היו גברים והגיל הממוצע 37. 23% מהנבדקים לקו בבעיות רפואיות. 17% מהנבדקים הם צרכני אלכוהול לעיתים ו-12% מעשנים. נמצא כי 52.2% סובלים מבעיות ראיה, 37.5% מעודף משקל, 22% מבעיות שמיעה, 14% הם בריאים ו- 8.1% סובלים מיתר לחץ דם. מחקרים מצאו כי בעיות לבביות הן הגורם העיקרי להשמנת יתר בקרב טייסים ופקחי טיסה. נמצא כי בקולומביה צוות הטיסה ופקחי הטיסה נמצאים בסיכון גבוה לסבול מיתר לחץ דם ויש לנקוט באמצעים למנוע זאת.

3. במאמר שפורסם במגזין התעופה והחלל המדעי בנובמבר 1985 צוין מחקר שבדק רמות לחץ הדם של טייסים לעומת פקחי טיסה. באותה תקופה מסתבר שטייסים הורשו לטוס כשהם סובלים מיתר לחץ דם. נמצא כי הסטנדרטים של רשות התעופה הפדרלית האמריקאית לגבי צוות אוויר הם די ליברלים (נכון לאותה תקופה). נמצא כי תדירות לחץ הדם הגבוה, גבוהה יותר בקרב האוכלוסייה האמריקאית הכללית לעומת 2 הקבוצות האחרות (טייסים ופקחי טיסה). בתוך הקבוצות – תדירות לחץ הדם עולה עם הגיל ותדירות לחץ הדם הגבוה של פקחי הטיסה גבוהה מזו של הטייסים.

לסיכום: לסוג העבודה, מידת הפעילות הגופנית הכרוכה בה, המתח הנפשי, עיתוי השעות ועוד, גורמים לשינוי במצב הבריאותי במעגלי החיים. חשובה המודעות ולעיתים אף ייעוץ מקצועי על מנת שהמצב הבריאותי לא יחמיר. לא אחת יש צורך בטיפול תרופתי על מנת לשפר את המצב הקיים.