הרכב הגוף והשפעתו באימוני קרוספיט:
כאמור, במשימות ובתרגילים השונים המצריכים אחוז שומן נמוך מהותית יחסית למסת השריר הרי שבקרוס פיט אותה אישה או גבר המאופיינים, למשל, במשקל גוף גבוה ובד בבד – באחוז שומן הגבוה מהותית מהממוצע, יתקשו מאוד לבצע התרגילים השונים כמו: טיפוס בחבל, ריצה במעלה, עליות מתח ועוד רבים אחרים. לא רק, יש לכך השלכות רבות נוספות כמו העלאת פוטנציאל לפציעות (יש קשר בין הרכב הגוף – אחוזי שומן גבוהים לבין עלייה בהיארעות הפציעות במערכות שלד-שריר), ביצוע שגוי של התרגילים השונים, ניקוד נמוך יותר בביצוע המשימות השונות, הגברה גבוהה של הדופק בשל נשיאת משקל (מסה שומנית גבוהה מהמומלץ), צורך רב בביצוע קומפנסציות (פיצויים) בעת ביצוע התרגילים השונים ועוד. לכך השלכות, כמובן, על איכות האימון ועוד. מה שמעודד במקרה זה הוא שתוך מספר חודשים בהם מתאמנים ברמה כה גבוהה (כמו בקרוספיט) בהחלט ניתן להשפיע על הרכב הגוף באופן חיובי והדבר מתבטא בהפחתת המסה השומנית ויחד עם זאת עלייה במסת השריר והטונוס השרירי. כך שבהמשך יחול שיפור ביכולת הגופנית בכלל ובעיקר במשימות חשיבות הרכב הגוף בביצוע תרגילים כנגד משקל גוף ובד בבד – בקרוספיט מאת: ד"ר איתי זיו מתח,  מקבילים, שכיבות סמיכה,  טיפוס בחבל, עלייה על טבעות,  קפיצות מסוגים שונים ועוד – מהווים רק רשימה חלקית של תרגילים שכיחים המתבצעים כנגד משקל הגוף ומקובלים מאוד בסוגי אימונים לא מעטים, לרבות- קרוספיט. ברם, נציין, שתרגילים כנגד משקל גוף אף שכיחים במבחני כושר שונים שנערכים חדשות לבקרים ביחידות צבא שונות (בצה"ל למשל, המרינס האמריקאי וכדומה), כוחות המשטרה ועוד. בנוסף, בענפי ספורט לא מעטים ישנה חשיבות רבה להרכב הגוף בשל סוג המשימות הספורטיביות המאפיינות אותם כגון:  קפיצה לגובה,  קפיצה לרוחק,  התעמלות מכשירים ועוד.
חשוב להאיר הנקודה שישנם הבדלים לא מעטים בין ביצוע תרגילים כנגד משקל הגוף לעומת תרגילים בהם מבצעים זאת כנגד משקולות או כל אמצעי התנגדות אחר. או אז יש צורך להכיר המושגים: כוח יחסי וכוח מוחלט
כוח יחסי – מתייחס לכוח הנדרש  לבצע תנועה או תרגיל כנגד משקל גוף לדוגמה: 'מתח', 'מקבילים', 'כפיפות מרפקים בסמיכה' ('שכיבות סמיכה'), 'כפיפות גו' (לחיזוק שרירי הבטן), אזי למידת הרקמה השומנית יש משמעות – ככל שאחוזי השומן רבים יותר יתקשה האדם בביצוע הפעולה או התרגיל (זו אחת הסיבות שנשים מתקשות לבצע תרגילים המתבצעים כנגד משקל גוף בשל אחוזי השומן הגבוהים אצלן, יחסית לגברים).
כוח מוחלט (אבסולוטי) – מתייחס לכוח הנדרש  לבצע תנועה או תרגיל כנגד עומס מוגדר, לדוגמה: משקולות, מכונות ייעודיות, Smith Machine וכדומה. בתרגילים אלה אין משמעות רבה למידת הרקמה השומנית.
אם כך, כשמדובר בתרגילים בהם מופעל כוח אבסולוטי, הרבה פחות עקרוני הרכב הגוף של המתאמן. לראיה ניתן להביא כדוגמה את מרימי המשקולות, הודפי כדור ברזל ועוד שעשויים, במקרים מסוימים, להיות בעלי משקל גבוה מהותית מהממוצע ואחוזי שומן גבוהים גם כן. זאת במיוחד במקצועות ספורט בהם לא רלבנטי דרגת משקל הגוף והרכב הגוף אך כשמדובר במקצועות בהם יש לבצע משימות ספורטיביות רבות כנגד משקל הגוף, הרי להרכב הגוף השלכות ממשיות והתוצאות – בהתאם. ספורטאי המאופיין באחוזי שומן גבוהים ומסת שריר ירודה במיוחד במקצועות הכוח המתפרץ, למשל, יתקשה לבצע תוצאות טובות או אף מצוינות. לשם כך יש משמעות למסת השריר (במידה המתאימה כמובן) ואחוזי שומן נמוכים.
מעניין לדעת שכשמדובר באחוזי שומן לספורטאים מקצוענים יש לכל ענף ספורט רמת אחוז השומן המתאימה המומלצת. זאת, במרבית המקרים, נמוכה מהותית מאחוז השומן המומלץ בקרב האוכלוסייה.

בטבלה הבאה ניתן לראות ההמלצה של אחוז השומן לספורטאים מקצוענים לפי סוג הספורט (מקור הטבלה ממאמר של יעל דרור – "טבלת אחוזי שומן לכלל האוכלוסייה ולספורטאים":
הערה: בענפי הספורט – משחקי כדור ישנה המלצה לאחוז השומן גם לפי התפקידים במגרש.
משתנים המשפיעים על הרכב הגוף (רשימה חלקית):
•  גנטיקה
•  יחס סיבי שריר אירוביים/אנאירוביים
•  סוג טיפוס הגוף – מזומורף, אקטומורף, אנדומורף
•  התפריט התזונתי
•  מידת ההוצאה הקלורית לעומת הצריכה הקלורית
•  מידת ביצוע הפעילות היומיומית
•  מידת אימוץ אורח חיים ספורטיבי (לרבות: הימנעות ממתח נפשי, הקפדה על שעות שינה וכדומה)
•  שימוש בסטרואידים אנבוליים (בעת שמבצעים אימוני כוח ניתן להעלות באופן ניכר את הכוח ומסת השריר ולהשפיע לחיוב על הרכב הגוף)
•  פעילות אירובית (היקף, איכות וכדומה)

הרכב הגוף והשפעתו באימוני קרוספיט
כאמור, במשימות ובתרגילים השונים המצריכים אחוז שומן נמוך מהותית יחסית למסת השריר הרי שבקרוס פיט אותה אישה או גבר המאופיינים, למשל, במשקל גוף גבוה ובד בבד – באחוז שומן הגבוה מהותית מהממוצע, יתקשו מאוד לבצע התרגילים השונים כמו: טיפוס בחבל, ריצה במעלה, עליות מתח ועוד רבים אחרים. לא רק, יש לכך השלכות רבות נוספות כמו העלאת פוטנציאל לפציעות (יש קשר בין הרכב הגוף – אחוזי שומן גבוהים לבין עלייה בהיארעות הפציעות במערכות שלד-שריר), ביצוע שגוי של התרגילים השונים, ניקוד נמוך יותר בביצוע המשימות השונות, הגברה גבוהה של הדופק בשל נשיאת משקל (מסה שומנית גבוהה מהמומלץ), צורך רב בביצוע קומפנסציות (פיצויים) בעת ביצוע התרגילים השונים ועוד. לכך השלכות, כמובן, על איכות האימון ועוד. מה שמעודד במקרה זה הוא שתוך מספר חודשים בהם מתאמנים ברמה כה גבוהה (כמו בקרוספיט) בהחלט ניתן להשפיע על הרכב הגוף באופן חיובי והדבר מתבטא בהפחתת המסה השומנית ויחד עם זאת עלייה במסת השריר והטונוס השרירי. כך שבהמשך יחול שיפור ביכולת הגופנית בכלל ובעיקר במשימות גופניות ותרגילים בהם להרכב הגוף משמעות רבה.
רון כפרי, אחד מהבעלים של מועדון קרוספיט כפר סבא מאיר כמה נקודות באשר להנחיות המתאימות למתאמני קרוספיט המאופיינים באחוז שומן גבוה (רשימה חלקית כמובן):

•  ביצוע תרגיל המתח – במידה והמתאמן לא מסוגל לבצע את תרגיל המתח הוא יבצע תרגיל חלופי כגון: חתירה עם בטבעת,או תרגיל המתח בעזרת גומייה שמסייעת להפחתה ממשקל הגוף באופן ממשי.
•  טיפוס בחבל – במידה ויש קושי לטפס בחבל אותם מתאמנים כבדי משקל במיוחד או אחוזי שומן גבוהים יבצעו תרגיל משיכה שונים או אף  החזקות של החבל.
•  תרגיל המקבילים על הטבעות – במידה והמתאמנים לא מסוגלים לבצע תרגיל זה הם ילמדו את המיומנות להחזיק את עצמם עם עזרה. במקביל, ניתן לעשות שימוש בגומייה על מנת שילמדו וירגישו התחושה של התרגיל באופן כללי על הטבעת וזאת עוד ללא ביצוע התרגיל עצמו במלואו. אם היכולת נמוכה עדיין יבצעו אותם מתאמנים את התרגיל עם ארגזים וזאת על מנת שהיציבות שלהם תעלה. ברם הרגליים תהיינה על הקרקע, מה שיפחית מהם משקל כמובן ויקל מאוד על ביצוע התרגיל.
•  שכיבות סמיכה בעמידת ידיים (מכונה: "Hand stand push up") – במידה והמתאמנים לא מסוגלים לבצע את התרגיל ינסו לתרגל  העברת משקל לידיים כשהם על הקרקע, עם ניתוקי רגליים וקפיצות. בעת שמצליחים אותם מתאמנים  לעמוד על הידיים עם העזרה של קיר, יתחיל תרגול מבוקר של שכיבת הסמיכה עצמה. אפשרות נוספת שמקלה עוד הנה הנחת הרגליים על ארגז ומנקודה זו לנסות לעלות לעמידת ידיים.

לסיכום, להרכב הגוף השפעה רבה על היכולת לבצע תרגילים מסוגים שונים ובעיקר, כמובן, אלה שנעשים כנגד משקל הגוף. אם כך, במידה והמטרה הנה שיפור יכולת גופנית בתרגילים הללו יהיה נכון 'לטפל' באחוז השומן ולהפחיתו לרמה המומלצת. זאת כמובן עם איש מקצוע מתאים.