חיזוק שרירי הבטן לא מתבצע באופן אפקטיבי – מה שגורם לכך שחיזוקם אינו אופטימאלי. 
המתאמן הפלוני מבצע תרגילים, סטים וחזרות רבים במיוחד, גורם לעייפות מהירה יחסית של שרירי הבטן, בתפקידם בתנועה או בייצוב. במקרה זה בעת חולשה של שרירי הבטן מעורבותם של קבוצת כופפי  הירך עשויה לעלות באופן משמעותי חיזוק או מתיחה של קבוצת כופפי הירך.
Iliopsoas (מותן כסל), Sartorius (החייטים), Tensor Fascia Latae (מותח המחתלת הרחב), Rectus Femoris (הראש הישר הירכי), Pectineus (המסרק), Adductor Longus (מקרב ארוך), Gracilis  (עדין), הנם השרירים השייכים לקבוצת שרירים דומיננטית במיוחד – כופפי הירך. השריר כופף הירך העיקרי והמדובר ביותר הנו Iliopsoas המורכב  משני  השרירים: Psoas  ו- Iliacus. קבוצת כופפי הירך העוברת בקדמת מפרק הירך מעורבת רבות בתנועות הן יומיומיות והן ספורטיביות.  פעולת כופפי הירך תגרום לתנועות הבאות:
כאשר האגן מקובע:
• כפיפה של הירך – כל שרירי כופפי הירך.
• פשיטה של הברך –  בהתאם לנקודות האחיזה שלהם בשוק.
• כפיפה של הברך – בהתאם לנקודות האחיזה שלהם בשוק.
כאשר הירך מקובעת:
• סיבוב האגן לפנים והגדלת הלורדוזה המותנית.
• מעורבות בתנועות כגון: קירוב, הרחקה, סיבוב פנימה או החוצה של הירך –  בהתאם לנקודות האחיזה שלהם בשוק.
קבוצת כופפי הירך חזקה באופן משמעותי יחסית לקבוצות שרירים אחרות של הרגליים. מעטים המקרים בהם אדם מן השורה, או מתאמן, מפעיל קבוצת שרירים זו בטווח התנועה המלא שלה ולכך עלולה להיות השפעה על אורכם – במידה שהם מתקצרים הם עלולים הם לגרום לסיבוב האגן לפנים (APT) וכתוצאה מכך להגדלת הלורדוזה המותנית.   בדרך כלל אין צורך לחזק קבוצת שרירים זו, החזקה ממילא, אך מומלץ להתמקד בהארכתה באמצעות תרגילי גמישות ספציפיים. חיזוק קבוצת שרירים זו מתאים לספורטאים בענפי ספורט כמו אתלטיקה, ריקוד, התעמלות וכדומה, וכן לקשישים, שאצלם קיימת נטייה להיחלשות שרירים אלה ולקושי בכפיפת הרגל ובפסיעה.   במקרים בהם נמליץ על חיזוק כופפי הירך חשוב במיוחד להימנע מהחרפת הלורדוזה המותנית בעת ביצוע התרגילים, עקב הלחץ הרב המופעל על הגב התחתון. בשנים האחרונות מחקרים מראים שלשריר ה-Psoas  יש חשיבות גדולה בייצוב האזור המותני מעבר לתפקידו ככופף ירך.
היחסים המיוחדים בין שרירי כופפי הירך לבין שרירי הבטן.
בין קבוצת שרירי כופפי הירך ושרירי הבטן 'שוררים' יחסים מיוחדים במיוחד. בחלק מהתרגילים המיועדים לשרירי הבטן (כגון: Curl up – כפיפת גו בשכיבה,ו- Pelvic curl- גלגול אגן לאחור.  שרירי הבטן וכופפי הירך פועלים בהדדיות. חלק מהפעולות של השרירים הללו מנוגדים אחד לשני. שרירי הבטן מסוגלים לבצע סיבוב אגן לאחור PPT )) וכפיפה של הגו ואילו כופפי הירך מסוגלים לעשות סיבוב אגן לפנים (APT) וכפיפה של הירך. בקווים כלליים ניתן לומר בעת תנועה של כפיפת הגו כשציר התנועה הנו במפרקי עמוד השדרה שרירי הבטן יפעלו כשרירים מייצבים (מקבעים). הסיבה לכך הנה ששרירי הבטן מסוגלים לבצע גם כפיפה של הגו וגם תנועה של סיבוב האגן לאחור. כופפי הירך ימנעו תנועה של סיבוב האגן לאחור. כשציר התנועה במפרקי עמוד השדרה הנו במפרק הירך כופפי הירך הנם השרירים הדומיננטיים בתרגיל והתרגיל מיועד עבורם. במקרה זה שרירי הבטן נדרשים לפעול כמייצבים בתרגיל ולמנוע את נטיית כופפי הירך לבצע תנועה של סיבוב האגן לפנים.    לא אחת מתאמנים מבצעים תרגילים לחיזוק שרירי הבטן אך למעשה מחזקים את כופפי הירך. יש מספר סיבות לכך והעיקריות הן: קבוצת כופפי הירך חזקה בדרך כלל משרירי הבטן ובשל כך מופעלת יותר. שרירי הבטן אצל מתאמנים רבים חלשים בשל אורח חיים סדנטרי ('יושבני') – עובדה המשפיעה על חולשת שרירי השלד ובד בבד על שרירי הבטן.
חיזוק שרירי הבטן לא מתבצע באופן אפקטיבי – מה שגורם לכך שחיזוקם אינו אופטימאלי.  המתאמן הפלוני מבצע תרגילים, סטים וחזרות רבים במיוחד, גורם לעייפות מהירה יחסית של שרירי הבטן, בתפקידם בתנועה או בייצוב. במקרה זה בעת חולשה של שרירי הבטן מעורבותם של קבוצת כופפי  הירך עשויה לעלות באופן משמעותי. אם כך הרי ששכיח להבחין ב'סדנאות בטן' שונות (מיועדות לחיזוק שרירי הבטן), אך למעשה לאחר מספר דקות נעשות סדנאות  Iliopsoas… וזאת בשל מה שצוין לעיל. ניתן להפחית או להגביר את מעורבותם של כופפי הירך בתרגילים השונים באימון וזאת בהתאם למטרת המתאמן, הןותק באימון, הגיל, מידת התפקוד היומיומי ועוד. 
לסיכום, נמליץ על חיזוק קבוצת כופפי הירך לספורטאים בענפי ספורט מסוימים או לקשישים מכיוון שהדבר יסייע במקרה זה לשפר את יכולתם הגופנית באופן ממשי. לשאר האוכלוסייה ניתן לומר שחשוב יותר לבצע תרגילים המיועדים להארכת קבוצת כופפי הירך ולא תרגילים המיועדים  לחיזוקם.
בהצלחה!