נמצא שוני משמעותי בקשר בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה של הנבדקים בהתאם לגילם. בקבוצות הגילאים 60-69, ו- 70-79 היה קשר ישיר בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה. בין הגילאים 55-59 ומעל גיל 80 לא נמצא קשר ממשי בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה.
עלייה במשקל הגוף ובאחוזי השומן, הרעה ממשית של המצב הבריאותי, שינוי לרעה בהופעה החיצונית, תפקוד יומיומי ירוד ולא תקין, חולשת שרירים ואף ירידה במסתם, ירידה ביכולת הקוגניטיבית ועוד, מהווים רק רשימה חלקית של יכולות ומשתנים שונים המידרדרים עם העלייה בגיל.
מהמחקרים הרבים של השנים האחרונות עולה בבירור שלאימוץ אורח חיים בריא השפעה רבה במיוחד על האטת התהליכים הללו ושיפור איכות החיים באופן משמעותי.
אחת מהבעיות השכיחות ביותר בעולם המערבי הנה השמנת היתר. מדובר ממש במגיפה ונעשים כיום מאמצים רבים במיוחד על מנת להתמודד עם בעיה זו. אורח החיים הסדנטרי (יושבני), פעילות גופנית מועטת מדי, חשיפה רבה למדיה מסוגים שונים והעושר הרב מבחינת המזון מהווים חלק מהסיבות לעלייה במשקל הגוף ואחוזי השומן בקרב האוכלוסייה בכלל ואצל מבוגרים – בפרט. עם העלייה בגיל קיימת נטייה לביצוע מועט יותר של פעילות גופנית, צריכה רבה יותר של מזון (לא תמיד באיכות והסוג המתאימים) ועלייה בהיארעות למחלות מסוגים שונים. או אז נציין שלהתנהלות היומיומית במהלך כל מעגלי החיים השפעה עצומה על איכות חייו של האדם המבוגר. לדוגמה, מבוגר בן 78 שכל חייו לא עסק בפעילות גופנית כלל, לא הקפיד על צריכת מזון איכותי מתאים, עישן במשך שנים רבות ועוד, יהיה חשוף באופן משמעותי יותר למחלות מסוגים שונים, לירידה באיכות החיים וכמובן – להשמנה.
ידוע שלמשקל הגוף השפעה זניחה יחסית להרכבו. כלומר, ליחס בין מסת הגוף הרזה (מסת השריר), למסת הגוף השמן (אחוזי השומן) חשיבות רבה במיוחד. ככול שאחוז השומן גבוה יותר האדם חשוף לבעיות בריאותיות רבות. כאן המקום לציין שאנשים העוסקים בפעילות גופנית על בסיס קבוע בכלל ובאימונים אנאירוביים (התנגדות) – בפרט, המדד לאומדן ההשמנה במקרים אלו יהיה הרכב הגוף ולא משקלו. לכן יש צורך למדוד משתנים כמו היקפים, אחוז השומן ועוד.

מבחינת פעילות גופנית חשוב לציין שיש לבצעה על בסיס קבוע בכל מעגלי החיים על מנת לשפר יכולות גופניות כלליות או ספציפיות. מדובר באימונים אירוביים כמו הליכה, שחייה, חוגי ריקוד שונים ועוד וכן אימוני התנגדות, גמישות וקואורדינציה. מעניינת העובדה שישנו קשר  בגילאים המבוגרים בין אחוז השומן בגוף לבין מהירות ההליכה.   
במחקר שנערך במכון הטכני למחקר – VTT שבפינלנד (VTT Technical Research Centre of Finland, Kuopio, Finland) נעשתה הצלבת מידע מ- 200 משתתפים פינים – 916 גברים, 1,222 נשים, בני 55 ומעלה. נמדדו אחוז השומן בגופם ומהירות ההליכה המרבית שלהם.   נמצא שוני משמעותי בקשר בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה של הנבדקים בהתאם לגילם. בקבוצות הגילאים 60-69, ו- 70-79 היה קשר ישיר בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה. בין הגילאים 55-59 ומעל גיל 80 לא נמצא קשר ממשי בין אחוז השומן בגוף למהירות ההליכה. הנתונים הנם: שאחוז  השומן בגוף השפיע על 11% מהשינויים במהירות ההליכה המרבית בקרב גילאי 55-59, 21% מהשינויים במהירות ההליכה בקרב גילאי 60-69 ו- 17% מהשינויים במהירות ההליכה בקרב גילאי 70-79 ו- 11% מהשינויים במהירות ההליכה בקרב בני 80 ומעלה. אם כך, הקשר בין אחוז השומן בגוף למהירות הליכה מרבית היה חזק ביותר בקרב בני 60-79 ולכן בגילאים אלה להשמנת יתר יש השפעות משמעותיות יותר.