ספורט מקצועי ורפואת ספורט

הטלת כידון

הטלת כידון

הטלת כידון  ענף הטלת הכידון מנצל כמה עקרונות בסיסיים מתחום הביומכניקה. מהירות הזריקה, הזוית בה הזורק משחרר את הכידון  וגורמים