ספורט מקצועי ורפואת ספורט

?מהי מתודיקה

מונח הלקוח מהשפה היוונית העתיקה ומשמעו: "הדרך להגיע למטרה"המתודיקה נותנת מענה לשאלה, כיצד או איך להדריך ולאמן.בתכנון האימון באה לידי