אימון אישי

היבטים שונים אצל העוסקים בתחום אורח חיים בריא בתקופת אינתיפאדה ומתיחות בין ערבים ליהודים

היבטים שונים אצל העוסקים בתחום אורח חיים בריא בתקופת אינתיפאדה ומתיחות בין ערבים ליהודים

קיום אימונים ושיעורים במקומות סגורים ו/או אף בממ"ד – באזורים מתוחים או בתקופת אינתיפאדה כוללת ייתכנו  הוראות מגופי הביטחון לשהות