כשמבוצעים תרגילים בהם מופעלים באופן משמעותי השרירים המקבעים יתקשה המתאמן יתקשה המתאמן (במיוחד בחודשי האימון הראשונים) להפעיל עומס רב על השרירים התנועתיים. השרירים המייצבים הנם הראשונים להתכווץ בכל תנועה או תרגיל המתבצעים על ידי האדם אך למרות זאת, ישנם תרגילים בהם הם יפעלו באופן מינורי ותרגילים אחרים בהם הם יידרשו לפעול באופן משמעותי במיוחד. אימון פונקציונלי והעלאת מסת שריר מאת: ד"ר איתי זיו בוסו, פיטבול, פיתה, קרש מתכוונן, גליל פלסטיק או גומי הנם אביזרים שונים המקובלים לשימוש באימון פונקציונלי. במקרה זה מטרת האמון עשויה להיות שיפור ביכולת תפקוד יומיומי, שיפור יכולת ספורטיבית ספציפית, החלמה מפציעה ועוד. מטרת אימון שכיחה במיוחד בקרב מתאמנים (בעיקר גברים) הנה העלאת מסת שריר (מכונה "היפרתרופיה"). האם האימון הפונקציונלי מתאים לכך? בספק!   בשנים האחרונות מכירים יותר ויותר בחשיבותו של האימון הפונקציונלי לשיפור יכולות שונות באמצעות חיזוק השרירים המייצבים (מקבעים) ושרירי הליבה (CORE MUSCLE).   כשמבוצעים תרגילים בהם מופעלים באופן משמעותי השרירים המקבעים יתקשה המתאמן יתקשה המתאמן (במיוחד בחודשי האימון הראשונים) להפעיל עומס רב על השרירים התנועתיים. השרירים המייצבים הנם הראשונים להתכווץ בכל תנועה או תרגיל המתבצעים על ידי האדם אך למרות זאת, ישנם תרגילים בהם הם יפעלו באופן מינורי ותרגילים אחרים בהם הם יידרשו לפעול באופן משמעותי במיוחד.   לדוגמה: בתרגיל לחיצת חזה בישיבה כנגד מכונה ייעודית. קבוצות השרירים העיקריות שנדרשות לקבע את מפרקי הגוף השונים (כגון: שרירי הבטן (כופפי עמוד השדרה),זוקפי הגו (פושטי עמוד השדרה) ושרירי מייצבי הכתף – החפת במפרק הכתף (ROTATOR CUFF)), נדרשים לפעול באופן לא משמעותי יחסית, אך אם נבצע את התרגיל 'לחיצת חזה בשכיבה על גבי כדור פיטבול' עם משקוליות יד קבוצות השרירים הללו יידרשו לפעול באופן משמעותי במיוחד. הסיבה לכך נעוצה בבסיס שאינו יציב, במשקוליות היד שמצריכות הפעלה רבה יותר של השרירים המייצבים ועוד. אם כך, במקרה זה המתאמן לא יהיה מסוגל להרים משקל גבוה מכיוון שהעומס המוטל על השרירים המייצבים – רב במיוחד. בטווח הארוך, לאחר מספר חודשי אימון חיזוק השרירים המייצבים יסייע למתאמן להתגבר על משקל גבוה יותר. חשוב לציין שחולשה של השרירים המייצבים משפיעה על מנח המפרקים השונים בהם לא אמורה להתבצע תנועה במהלך התרגיל. כאשר שרירי הבטן או זוקפי הגו (השרירים העמוקים בעיקר) חלשים, יתקשה המתאמן לבצע תרגילים שונים באופן מדויק, מכיוון שתתרחש גם במפרקי עמוד השדרה. תנועה זו לא רצויה במרבית התרגילים המבוצעים (אלא אם כן מטרת האימון מצריכה ביצוע תנועה זו) וגורמת להעלאת העומס על חוליות עמוד השדרה (התחתון, העליון או שניהם גם יחד).   באילו מינונים יש להפעיל את השרירים המייצבים? תלוי במטרת האימון. לעיתים כל האימון צריך להתמקד בהפעלת השרירים המייצבים, ובפעמים אחרות אין צורך להקדיש לחיזוק שרירים אלה התייחסות מיוחדת. לדוגמה, מפתחי גוף לא מבצעים תרגילים פונקציונליים ייחודיים ולמרות זאת השרירים המייצבים אצלם חזקים. הסיבה לכך הנה שאת מרבית התרגילים הנם מבצעים עם משקולות חופשיות, פולי תחתון ובמנחי גוף משתנים כגון: עמידה, הטיית גו או שכיבה. בשל כך נדרשים השרירים המייצבים לפעול באופן משמעותי.במידה והתרגילים היו מתבצעים בעיקר כנגד מכונות ייעודיות, מידת הפעלת השרירים המייצבים הייתה פוחתת באופן משמעותי.   לסיכום, חיזוק השרירים המייצבים חשוב לכל סוגי האוכלוסייה אך המינון להפעלתם שונה ממתאמן למתאמן ובמיוחד כשהמטרה הנה העלאת מסת שריר. במקרה זה התמקדות בעיקר בתרגילים פונקציונליים לא מתאימה להשגת המטרה.   בהצלחה!